DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Janiuk

 

NAUCZYCIELE I WYCHOWAWCY

 

 mgr Beata Bańka – edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo klasy I, wychowanie przedszkolne

 mgr Ewa Radzięciak - Kowalczuk - język angielski 

 mgr Agnieszka Grzywaczewska – logopeda

 mgr Karolina Danilczuk - pedagog

 mgr Barbara Hulkiewicz – religia, biblioteka

 mgr Dorota Mielniczuk - Bogut – matematyka, fizyka, wychowawstwo klasy VII

 mgr Sylwia Tomaszewska – matematyka, informatyka, wychowawstwo klasy V, rewalidacja

 mgr Monika Krajewska – język polski, technika

 mgr Alicja Sędłak – edukacja wczesnoszkolna, język polski, wychowawstwo klasy II

 mgr Ewa Stańkowska – język polski, świetlica, wychowawstwo klasy VIII

 mgr Jarosław Smalej – wychowanie fizyczne, wychowanie przedszkolne

 mgr Agnieszka Szpejda – wychowanie fizyczne, wychowawstwo klasy VI, wychowanie przedszkolne

 mgr Edyta Tarajko – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, świetlica, wychowawstwo klasy IV

 mgr Lilia Śliwińska –  wychowanie przedszkolne, wychowawstwo oddziału przedszkolnego

 mgr Ewelina Koniuk – asystent nauczyciela

 mgr Barbara Skierewska – plastyka, muzyka, wychowanie przedszkolne

 mgr Ewelina Trubacz - edukacja wczesnoszkolna, język angielski, wychowawstwo klasy III

 Paulina Głaz – język angielski

 mgr Tomasz Wielopolski – geografia, biologia

 mgr Monika Sitarz - Janiuk - język niemiecki

 mgr Małgorzata Prokopiuk – chemia, doradztwo zawodowe

 mgr Marcin Sadowski - edukacja dla bezpieczeństwa

 mgr ksiądz Grzegorz Zając – religia

 mgr Piotr Janiuk - przyroda

 

ADMINISTRACJA

 mgr Weronika Jaworska - sekretarz szkoły

  

PRACOWNICY OBSŁUGI 

Ewa Nowak

Joanna Zawadzka

Elżbieta Geleta

Anna Król

Marek Staniuk