KONKURS „NASZA MAŁA OJCZYZNA” ROZSTRZYGNIĘTY!

Wielkim sukcesem naszych uczniów zakończył się konkurs plastyczny „Nasza Mała Ojczyzna”, którego organizatorem było Biuro Poselskie Poseł na Sejm RP Anny Dąbrowskiej – Banaszek. Skierowano go do szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa lubelskiego.

 Jego cele to:

-      rozwijanie zainteresowania Polską i regionem wśród dzieci,

-      pielęgnowanie i utrwalanie wartości patriotycznych oraz szacunku dla osiągnięć Rzeczypospolitej Polskiej,

-      popularyzacja wiedzy i świadomości o najbliższym regionie,

-      rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego,

-      motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych,

-      kształtowanie wrażliwości estetycznej,

-      zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu.

Jesteśmy dumni, że Małgorzata Kutniewska i Justyna Hulkiewicz z klasy V oraz Jakub Tomaszewski i Agata Pawliczuk z klasy VII zostali laureatami zmagań plastycznych, a ich prace zostały wytypowane z blisko 150 wspaniałych dzieł.

Nagrodą jest wyjazd do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Gratulujemy!

Szkolnym koordynatorem konkursu była pani Barbara Skierewska.