POŁOŻENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIELCU

Szkoła  usytuowana  jest  w  pięknym  parku  dworskim,  którego  główną  część  stanowi  aleja  okazałych  wiekowych jesionów. W skład drzewostanu parkowego wchodzi około 250 drzew z 11 gatunków. Można spotkać tu lipę drobnolistną, jesion wyniosły, kasztanowca białego, klon pospolity, grab zwyczajny. Najbardziej okazałe spośród nich to dwa jesiony wyniosłe o obwodach pni 420 cm i 360 cm oraz klon pospolity (350 cm). Uczniowie szkoły nadali im imiona: Wacław, Fryderyk i Wiktor.

U wjazdu do szkoły ustawiona jest barokowa figura NMP Assunty. Do dzisiaj zachowały się również ruiny baszty (od strony północno – zachodniej) oraz muru obronnego z lat 1590 – 1602.

   

 

 


 HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIELCU 

Historia Szkoły Podstawowej w Sielcu sięga roku 1827, kiedy to istniała szkoła początkowa. W okresie międzywojennym mieściła się w trzyizbowym budynku, który obecnie jest zamieszkany oraz na plebanii popa w tzw. „popówce” (dwie izby).

Kronika szkolna zawiera historię placówki od 1918 r. Liczyła wtedy 56 uczniów, w roku szkolnym 1925/26 - 116, w 1929/30 – 140, zaś w 1932/33 aż 174 (składała się wówczas z pięciu klas). W 1949 r. szkoła została przeniesiona do dworku Rzewuskich, by rok później znów powrócić do poprzedniego budynku. Od 1959 r. do chwili obecnej szkoła mieści się właśnie w dworku. Wkrótce do szkoły w Sielcu dołączyli także uczniowie ze szkół w Kasiłanie i Kumowie. 

Funkcję dyrektora szkoły pełnili: 

 1. Teresa Pałys
 2. Bolesław Błazucki
 3. Teodozja Kuczyńska
 4. Krystyna Kraczkowska
 5. Krystyna Jańczuk
 6. Stanisława Pieczykolan
 7. Barbara Jamróz
 8. Wiesława Adamczuk
 9. Ryszard Stałęga
 10. Elżbieta Głuszek
 11. Roman Pawelec
 12. Piotr Janiuk – obecny dyrektor 

 


 OBRAZ NASZEJ SZKOŁY

 

Szkoła Podstawowa w Sielcu jest szkołą publiczną, od 1 września 2013 r. prowadzoną przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo – Samorządowe. Do jej obwodu należą miejscowości: Sielec, Kasiłan, Dębina, Kumów Plebański i Kumów Majoracki. Zdecydowana większość dzieci korzysta z dowozu do szkoły autokarem.  

Jej zabytkowy budynek mieści się w przepięknym otoczeniu podworskiego parku. Niezależnie od pory roku spotykamy tu odwiedzających okolicę wycieczkowiczów, utrwalających na fotografiach ten wyjątkowy krajobraz.  

W obrębie szkoły znajdują się dwa wielofunkcyjne boiska oraz plac zabaw dla najmłodszych. Korzystamy z nich, gdy tylko pogoda na to pozwoli. Wszyscy uwielbiamy sport i chętnie bierzemy udział w cotygodniowych wyjazdach na basen lub lodowisko. Reprezentujemy naszą gminę w cyklicznej imprezie „Czwartki lekkoatletyczne”. 

Kiedy przekroczymy jej próg, przekonamy się, że panuje w niej prawdziwie rodzinna atmosfera. Dyrekcja, kadra pedagogiczna, uczniowie oraz pracownicy obsługi dbają, aby wszyscy czuli się tu bezpiecznie i odnosili się do siebie przyjaźnie i z szacunkiem. Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, stąd prelekcje i spotkania z funkcjonariuszami Policji i Straży Granicznej. 

W placówce zatrudnionych jest 12 nauczycieli, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, by jak najlepiej wypełniać swoją misję oraz indywidualizować proces kształcenia w odniesieniu do każdego ucznia. Większość z nich ma uprawnienia do nauczania dwóch i więcej przedmiotów. Biorą udział w licznych szkoleniach, współpracują z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

Pracownicy obsługi troszczą się o to, aby w szkole panował porządek. Dzięki nim, każdego dnia czeka na nas obiad, podawany w szkolnej stołówce. 

Aby wzbogacić naszą edukację mamy do dyspozycji umeblowane oraz wyposażone w różne pomoce dydaktyczne (telewizory, rzutniki, laptopy, tablicę interaktywną) sale lekcyjne oraz małą, zastępczą salę gimnastyczną. Również doposażona sala zabaw jest z radością wykorzystywana przez najmłodszych. 

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (ponad 30) umożliwia nam rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (koło taneczne, informatyczne, zajęcia Taekwondo, teatralne oraz szkolnego kabaretu „Ludzie Inteligentni i Ich Skecze”, plastyczne). Obejmuje także zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii, języka angielskiego) oraz korekcyjno – kompensacyjne i specjalistyczne. Dzięki temu odnosimy sukcesy w wielu dziedzinach (Gminny konkurs literacki „Pisać każdy może”, Gminny turniej tenisa stołowego, V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska, V Przegląd Kolęd i Pastorałek w Szkole Podstawowej w Teresinie, Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Dubience, Konkurs plastyczny „Świat zawodów na wesoło”, Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Mój Nauczyciel i jego praca”, XIII Powiatowy Przegląd Pieśni Legionowej). Sami  również  jesteśmy współorganizatorami (przy  wsparciu  Samorządowego  Ośrodka  Kultury  w Leśniowicach) wielu gminnych konkursów: Przegląd Małych Form Teatralnych, Konkurs  Świąteczne  Ozdoby  Choinkowe,  Życie i  działalność  Marszałka  Józefa   Piłsudskiego,   a  także   zawodów   sportowych:  Turniej  Piłki   Siatkowej,   Turniej    w Badmintona. 

Uczestniczymy też w realizacji innowacji pedagogicznych („Zdrowie na piątkę”, „Poeci z naszych stron”, „Pomóż mi samemu to zrobić”, „Klub Małego Matematyka”, „Szkolny Klub Przyjaciół Sowy”), które przyczyniają się do wzrostu jakości pracy placówki oraz w programach profilaktycznych „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”. W trosce o nasze zdrowie współpracujemy z Ośrodkiem Zdrowia w Leśniowicach. 

Dla dzieci z wadami wymowy prowadzone są specjalistyczne zajęcia z logopedą. Swoją pomoc w trudnych sytuacjach dla uczniów i ich rodziców świadczą pedagog szkolny oraz pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmie. Wspiera nas również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. To właśnie GOPS dofinansowuje nasze dożywianie oraz wypoczynek letni i zimowy. Korzystamy także z pomocy materialnej  w  postaci  stypendiów  socjalnych,  wyprawki   szkolnej.  Ci, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce otrzymują stypendia naukowe. 

Z przyjemnością angażujemy się w przygotowanie wielu imprez nie tylko szkolnych, ale i gminnych, gdzie prezentujemy nasze talenty. Wspólnie z rodzicami organizujemy Dzień Rodziny,  który  jest  świętem  całej lokalnej  społeczności.  Cieszymy  się,  że współpraca z Urzędem Gminy w Leśniowicach oraz Leśniowskim Stowarzyszeniem Oświatowo – Samorządowym układa się tak pomyślnie, wiele inicjatyw jest możliwych dzięki ich przychylności. 

Nie pozostajemy też obojętni, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Wspólne działania Szkolnego Koła Wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego doprowadziły do finału kilka akcji charytatywnych. 

W czasie ferii zimowych i letnich licznie uczestniczymy w zajęciach organizowanych przez szkołę. Drugi tydzień wakacji spędziliśmy w Murzasichle na koloniach. Niektórzy po raz pierwszy odwiedzili góry. Podczas zimowiska również aktywnie spędzamy czas wolny. 

Nasza Szkoła jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym, przygotowującym nas do samodzielnego i odpowiedzialnego życia, zapewniając bezpieczeństwo, ucząc przyjaźni i partnerstwa, wzajemnego szacunku i pomocy, pozytywnego myślenia, twórczego działania, poszukiwania wartości moralnych, rozwijania własnych zdolności,  angażowania  w  naukę  oraz  dbania  o zdrowie swoje i innych.