Organizacja ferii zimowych 2014

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi informujemy, że prowadzone będą zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sielcu w dniach 20.01.-24.01.
(poniedziałek – piątek) od godz. 9.00 – 13.00.

 

W programie przewidujemy:

  • wyjazd na basen do Chełma
  • wyjazd na lodowisko do Chełma
  • wyjazd do kina do Chełma
  • ognisko i pieczenie kiełbasek
  • gry  i zabawy
  • konkursy
  • dyskoteka
  • obiad

Koszt: 1 zł dziennie od ucznia.

  

Oświadczenie Rodzica/prawnego opiekuna

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka    .......................................................                                                                                                                                                  (imię i nazwisko ucznia)
w zajęciach prowadzonych w Szkole Podstawowej w Sielcu podczas ferii zimowych.

Jednocześnie deklaruję, że zapewnię mu przywóz i odwóz.

 

                                                                    .......................................................................

Czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna

Szkolny Konkurs „Świąteczne dekoracje w mojej klasie”

Świąteczny nastrój udzielił się wszystkim uczniom i pracownikom naszej szkoły. Aby przeżyć  ten czas w sposób szczególny, klasy przygotowywały już od początku grudnia oryginalne i piękne dekoracje w klasach. Dzieci wykazały się kreatywną postawą. Inspirację czerpały z folkloru oraz współczesnej mody.

19 grudnia 2013 r. roku Komisja Konkursowa, w skład której weszli: Pani Edyta Tarajko, Pani Barbara Hulkiewicz, Pani Agnieszka Szpejda, Pan Roman Pawelec oraz Pan Paweł Szlagowski stanęła przed trudnym zadaniem, gdyż wszystkie klasy włożyły wiele trudu w przygotowanie dekoracji. Komisja oceniła wygląd poszczególnych klas, biorąc pod uwagę: czystość i estetykę, klasowe gazetki, wystrój całej sali (atrakcyjne pomysły na dekoracje sali). Pierwsze miejsce w kategorii klas 0 – III zajęła klasa I, zaś w kategorii klas IV-VI – klasa V.

Celem konkursu było przede wszystkim zmotywowanie uczniów do dbałości o swoją klasę, stworzenie w salach świątecznej atmosfery, integracja uczniów, pobudzenie w nich aktywności twórczej, kreatywności oraz umożliwienie rozwoju talentu plastycznego.

Zwycięzcom gratulujemy!

Mamy nadzieję, że konkurs na stałe wpisze się w tradycję naszej szkoły.


Podzielmy się opłatkiem 20 grudnia 2013 r.

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

C.K. Norwid

 

Szkoła jest drugim domem zarówno dla uczniów, jak i dla pracowników, dlatego też postanowiliśmy zorganizować wspólne spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli również zaproszeni goście, a wśród nich: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Ksiądz Kamil Zaborek, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes LSOS, Pani Monika Mazur Radna miejscowości Sielec, Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, emerytowani nauczyciele naszej szkoły oraz rodzice uczniów na czele z Panią Elżbietą Malinowską Przewodniczącą Rady Rodziców.

Ten dzień rozpoczęliśmy od klasowych spotkań, podczas których podzieliliśmy się opłatkiem, spożywaliśmy wigilijne potrawy i śpiewaliśmy kolędy.

Następnie obejrzeliśmy Jasełka w wykonaniu uczniów z klasy VI, przygotowane przez Panią Barbarę Hulkiewicz, a uświetnione „Tańcem Aniołów”, który zaprezentowały uczennice klasy V, pod kierunkiem Pani Agnieszki Szpejdy. Po wspólnej modlitwie i odśpiewaniu kolęd wszyscy zebrani połamali się opłatkiem, składając sobie życzenia.

Dla każdego z nas jest to bardzo ważny zwyczaj, bowiem opłatek jest symbolem pojednania i przebaczania, znakiem przyjaźni i miłości, a dzielenie się nim podczas wieczerzy wigilijnej wyraża chęć bycia razem, bo przecież ludzie skłóceni nie zasiadają do wspólnego stołu. Spotkanie opłatkowe zakończyły życzenia złożone przez Pana Wiesława Radzięciaka oraz Pana Romana Pawelca Dyrektora naszej szkoły.

Dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia byli z nami! 

       

 

Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Ozdób Choinkowych

Nikt z nas nie wyobraża sobie Świąt Bożego Narodzenia bez choinki pięknie ozdobionej, obwieszonej bombkami i światełkami. Tradycja strojenia drzewka przywędrowała do nas już  na przełomie XVIII i XIX w., początkowo jednak miała charakter magicznego rytuału, mającego zapewnić ludziom bezpieczeństwo, dostatek, zdrowie i szczęście.

W celu zachęcenia uczniów do kultywowania bogatej tradycji strojenia choinki własnoręcznie wykonanymi ozdobami, Szkoła Podstawowa w Sielcu przy współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Leśniowicach, zorganizowała kolejną już edycję konkursu na najpiękniejsze ozdoby choinkowe, skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Nauczycielem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu była Pani Barbara Hulkiewicz.

Ku zdumieniu organizatorów wpłynęły aż 54 prace. Komisja w składzie: Pani Agnieszka Szpejda, Pani Ewa Stańkowska, Pani Edyta Tarajko, Pani Alicja Sędłak, Pan Piotr Janiuk oraz Pan Marek Staniuk stanęła przed trudnym zadaniem, bowiem wszystkie prace zachwycały pomysłowością wykonania, oryginalnością i ciekawą techniką.

W kategorii klas 0 – III:

I miejsce

§  Maksymilian Nowak SP Sielec

§  Natalia Góźdź SP Rakołupy

§  Przemysław Trubacz SP Teresin

§  Marcin Gradowski SP Leśniowice

 

II miejsce

§  Oliwia Gryciak SP Teresin

§  Marcin Malinowski SP Sielec

§  Justyna Hulkiewcz SP Sielec

§  Estera Cichocka SP Rakołupy

§  Radosław Oliwiak SP Rakołupy

 

III miejsce

§  Emilia Grela SP Teresin

§  Agnieszka Duda SP Teresin

§  Hubert Rejman SP Sielec

§  Agata Pawliczuk SP Sielec

§  Damian Kozyra SP Sielec

§  Karolina Pawliczuk SP Sielec

W kategorii klas IV – VI:

I miejsce

§  Łukasz Gęsior SP Teresin

§  Anna Gradowska SP Leśniowice

§  Monika Kozyra SP Sielec

§  Natalia Bielak SP Sielec

§  Sebastian Matczuk  SP Rakołupy

II miejsce

§  Klaudia Mróz SP Sielec

§  Sebastian Staniuk SP Sielec

§  Anna Skorniewska SP Sielec

§  Julia Gęsior SP Teresin

§  Katarzyna Wlizło SP Leśniowice

§  Dominika Panas SP Rakołupy

III miejsce

§  Kinga Godlewska SP Teresin

§  Karolina Radecka SP Leśniowice

§  Kuba Dobski SP Leśniowice

§  Paulina Frańczak SP Rakołupy

§  Julia Nowak SP Sielec

§  Natalia Nowak SP Sielec

§  Karolina Malinowska SP Sielec

§  Mikołaj Pawliczuk SP Sielec

§  Kamil Kupracz SP Sielec

§  Aleksandra Pawliczuk SP Sielec

Wyróżnienia otrzymali: Kamila Smolira, Mateusz Ciołek, Jakub Ciołek, Nikola Nowak (SP Leśniowice), Łukasz Łukaszczuk, Jakub Grela, Ola Sadlej, Daria Sadlej, Przemysław Gontarz, Natalia Sobczuk, Alan Palczyński, Dawid Dejneka, Przemysław Łukaszczuk, Filip Jabóbczyk (SP Teresin), Patryk Chyła, Julia Pawliczuk, Weronika Staniuk, Angelika Jołtuch (SP Sielec).

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody. Prace uczniów zostały umieszczone na szkolnej wystawie.

Serdecznie gratulujemy młodym artystom!

      

Wyjazd na spektakl

W dniu 12 grudnia 2013 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Sielcu uczestniczyli w spektaklu teatralnym w CHDK - u, w którym wystąpili twórcy i aktorzy Teatru ARTENES z Wrocławia. Najmłodsi (klasy 0 – III) poznali dzieje powstawania państwa polskiego poprzez opowieści, legendy, piosenki. W przedstawieniu „Polak Mały” wykorzystano efekty specjalne: strzały z broni palnej i dym imitujący mgłę. Wzbudziły one duże zainteresowanie dzieci.

Spektakl uświadomił młodym odbiorcom, jak w dzisiejszych, spokojnych czasach, może wyglądać patriotyzm, który polegać ma przede wszystkim na uczciwej pracy, pilnej nauce, a nie tak jak dawniej, na bezpośredniej walce w obronie Ojczyzny.

Starsi uczniowie (klasy IV-VI) obejrzeli spektakl pt. „Tacy, jak my”, ukazujący losy chłopca o imieniu Mirek, którego diabeł przeniósł w wirtualny świat gier. Wraz z kolejnymi złymi uczynkami, wyrządzonymi innym ludziom, diabeł wprowadzał go na kolejny poziom gry. Wkrótce jednak Mirek zrozumiał, że to, co robił nie było dobre, że popełnił wielki błąd.

Zrozumiał też, że każdy z nas, bez względu na kolor skóry, wiek, płeć czy stan zdrowia potrzebuje akceptacji innych ludzi, co oznacza wsparcie i pomoc w codziennym trudzie.

Spektakl wzbudził ogromne zainteresowanie uczniów. Nie tylko tematyka przedstawienia, ale również gra aktorów były żywo komentowane w drodze powrotnej.