Przegląd Małych Form Teatralnych

   W dniu 15 kwietnia 2014r. odbył się w naszej szkole Przegląd Małych Form Teatralnych. Celem konkursu było propagowanie dydaktycznych i wychowawczych funkcji teatru, rozwijanie zainteresowań i teatralnych pasji młodych ludzi.

Czytaj więcej: Przegląd Małych Form Teatralnych

Rekrutacja

Rekrutacja

do oddziału przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej w Sielcu           

 w roku szkolnym 2014/2015

W Szkole Podstawowej w Sielcu organizowany jest pięciogodzinny oddział przedszkolny,  z możliwością korzystania z posiłku.

W roku szkolnym 2014/2015 do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Sielcu przyjmowane są: 

Dzieci sześcioletnie:

  1. urodzone w II połowie  roku 2008 przyjmowane są z urzędu –  zameldowane w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z ewidencji ludności,
  2. dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany  do dyrektora szkoły.

 

Czytaj więcej: Rekrutacja

Wyjazdy na basen

   2 kwietnia 2014 r. (środa) już po raz czwarty grupa uczniów naszej szkoły (z klas I – VI) wraz z opiekunami uczestniczyła w wyjeździe na basen do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Chełmie. Są one możliwe dzięki życzliwości Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice, który udostępnia nam autokar.

Czytaj więcej: Wyjazdy na basen

Dzień Promocji Zdrowia

   7 kwietnia 2014r. w ramach podsumowania programów antytytoniowych „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie” odbył się w naszej szkole Dzień Promocji Zdrowia.

Czytaj więcej: Dzień Promocji Zdrowia

Sprawdzian szóstoklasistów już za nami...

1 kwietnia 2014 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Sielcu punktualnie o godzinie 9.00 rozpoczęli zmagania ze sprawdzianem szóstoklasisty. Pisało go 21 osób.

Trwał tylko 60 minut. W tym czasie uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania zawarte w teście, zdecydowana większość z nich dotyczyła języka polskiego i matematyki. Maksymalna ilość punktów do uzyskania to 40.

Chociaż nie zauważyliśmy zewnętrznych oznak zdenerwowania u szóstoklasistów, to było dla nich niewątpliwie ogromne przeżycie. To pierwszy tak trudny egzamin w ich życiu. Uczniowie pisali bardzo dużo próbnych sprawdzianów, materiał powtarzali także na zajęciach dodatkowych i dydaktyczno-wyrównawczych, co dodało im dzisiaj więcej pewności siebie.

Dzień wcześniej wspólnie z rodzicami i gronem pedagogicznym uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez Księdza Wikariusza Kamila Zaborka w ich intencji.

Wszyscy ze zniecierpliwieniem czekali na pierwsze opinie i wrażenia tuż po zakończeniu testu. Uczniowie zgodnie twierdzili, że podczas przygotowań do tego ważnego sprawdzianu, mieli okazję rozwiązywać trudniejsze. Czekamy zatem na wyniki!