Sprawozdanie z konkursu "Mała ojczyzna"

W dniu 8 listopada 2013r. odbył się konkurs zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Teresinie "Gmina Leśniowice - Moja mała Ojczyzna". Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o Gminie Leśniowice, propagowanie kultury regionalnej, przybliżenie uczniom pojęcia "Mała Ojczyzna" oraz identyfikacja małego człowieka z regionem, jego tradycją i kulturą. 

W konkursie wzięło udział 3 uczniów naszej szkoły:
1. Marcin Hałaj
2. Sebastian Godlewski
3. Daniel Adamek.
Uczeń Marcin Hałaj zajął III miejsce indywidualne.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy ogromnej wiedzy i dziękujemy za udział w konkursie.

Apel porządkowy i wręczenie nagród

7 października 2013r. w naszej szkole został przeprowadzony apel podczas, którego Pan dyrektor Roman Pawelec przypomniał uczniom zasady bezpiecznego spędzania czasu podczas przerw międzylekcyjnych oraz zachęcił uczniów do aktywnego uczestnictwa w kołach zainteresowań. Przedstawił również plan uroczystych obchodów Dnia Niepodległości w gminie Leśniowice, zapraszając wszystkich uczniów wraz z rodzicami. Niezwykle ważnym elementem apelu było poinformowanie uczniów o laureatach konkursu religijnego i literackiego oraz wręczenie im nagród.

Czytaj więcej: Apel porządkowy i wręczenie nagród

Święto Pieczonego Ziemniaka

W czwartek 17 października w naszej szkole odbyła się impreza sportowo – rekreacyjna „ Święto Pieczonego Ziemniaka”, korzystając z pięknej słonecznej pogody, wszyscy uczniowie oraz nauczyciele zgromadzili się na placu przed szkołą. Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Leśniowice Pan Wiesław Radzięciak, Sekretarz Urzędu Gminy Pani Joanna Jabłońska, Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Drogomirecki, Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego Pani Agnieszka Raczyńska, Kierownik Samorządowego Ośrodka Kultury Pani Monika Durko, Inspektor do spraw Oświaty Pani Justyna Oliwiak.

Słoneczna pogoda pozwoliła na przeprowadzenie na świeżym powietrzu konkurencji z ziemniakiem w roli głównej, między innymi: bieg z ziemniakiem na łyżce, skoki z ziemniakiem między kolanami, rzut ziemniakiem do celu.

Po doskonałej rywalizacji pomiędzy klasami nadszedł czas na degustację smakowitych ziemniaków oraz kiełbasek upieczonych w ognisku. Odbyły się również dwa mecze. W meczu piłki nożnej drużyna uczniów pokonała drużynę pracowników szkoły 6 : 3, królem strzelców został uczeń klasy szóstej Ernest Jonaszek. Natomiast  w meczu piłki siatkowej wygrała drużyna pracowników szkoły w setach 2 : 0.

Na zakończenie uczniowie otrzymali słodkie upominki. Z dobrym humorem oraz uśmiechem na twarzy zakończono obchody „Święta pieczonego ziemniaka”.

Tego dnia nikt nie wrócił do domu głodny. Oprócz upieczonych w ognisku ziemniaków, konsumowano także pieczone kiełbaski i chleb. Rodzice przygotowali słodkie ciasto. Warto dodać, że uczestnikom imprezy dopisała nie tylko aura, ale również humory!

  

   

Ślubowanie klas pierwszych

W dniu 25 października 2013 r. w  Szkole Podstawowej w Sielcu, w obecności kolegów i koleżanek, nauczycieli, zaproszonych gości: Pana Wiesława Radzięciaka – Wójta Gminy Leśniowice, Pani Agnieszki Raczyńskiej – Prezes LSOS, Pani Justyny Oliwiak – pracownika UG oraz rodziców na czele z Przewodniczącą Rady Rodziców – Panią Elżbietą Malinowską, Uczniowie klasy I złożyli uroczyste ślubowanie. Podczas tej jakże ważnej dla całej społeczności Szkoły Podstawowej w Sielcu uroczystości, Pierwszaki zaprezentowały piękną część artystyczną, z dumą recytowały wiersze, a ich występ uświetniły zaśpiewane z wielkim zaangażowaniem piosenki. Na scenie towarzyszyli im starsi koledzy z klas V i VI. Następnie przeszły swój pierwszy trudny egzamin - „test odwagi” , który polegał na wypiciu soku z cytryny. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, w obecności pocztu flagowego odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na pełnoprawnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sielcu. Na zakończenie dzieci otrzymały upominki. Uczniom klasy I życzymy, by z radością zdobywali wiedzę oraz osiągali w nauce same sukcesy.

     

 

Bez nas byłoby Im nudno!

W poniedziałek 30 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Jest to święto. które bardzo chętnie obchodzi się w szkołach. W tym dniu dziewczyny przygotowują dla swoich kolegów drobne upominki, często są to dowcipne kartki lub inne drobiazgi. Z tej okazji uczennice z klasy V pod kierunkiem Pani Ewy Stańkowskiej przygotowały zabawną część artystyczną.

Żyjcie tak, aby każdy kolejny dzień

Był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniajcie każdą chwilę tak,

Aby potem wspominać ja z radością.

Czerpcie energię ze słońca,

Kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

      Żyjcie najpiękniej jak umiecie!