Sprawdzian szóstoklasistów już za nami...

1 kwietnia 2014 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Sielcu punktualnie o godzinie 9.00 rozpoczęli zmagania ze sprawdzianem szóstoklasisty. Pisało go 21 osób.

Trwał tylko 60 minut. W tym czasie uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania zawarte w teście, zdecydowana większość z nich dotyczyła języka polskiego i matematyki. Maksymalna ilość punktów do uzyskania to 40.

Chociaż nie zauważyliśmy zewnętrznych oznak zdenerwowania u szóstoklasistów, to było dla nich niewątpliwie ogromne przeżycie. To pierwszy tak trudny egzamin w ich życiu. Uczniowie pisali bardzo dużo próbnych sprawdzianów, materiał powtarzali także na zajęciach dodatkowych i dydaktyczno-wyrównawczych, co dodało im dzisiaj więcej pewności siebie.

Dzień wcześniej wspólnie z rodzicami i gronem pedagogicznym uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez Księdza Wikariusza Kamila Zaborka w ich intencji.

Wszyscy ze zniecierpliwieniem czekali na pierwsze opinie i wrażenia tuż po zakończeniu testu. Uczniowie zgodnie twierdzili, że podczas przygotowań do tego ważnego sprawdzianu, mieli okazję rozwiązywać trudniejsze. Czekamy zatem na wyniki!

  

 

Spotkanie autorskie „Bajgosie i limeryki”

28 marca w Publicznym Gimnazjum w Sielcu odbyło się muzyczne spotkanie autorskie z Panią Małgorzatą Skwarek-Gałęską i Panem Ryszardem Krauze, poetami z Łodzi, którzy biorąc udział w Przeglądzie Kulturalnym w Lublinie, okazjonalnie wystąpili w naszej gminie. Uczestniczyli w nim również: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pani Monika Durko p.o. Dyrektora SOK, dyrektorzy szkół, nauczyciele, zaproszeni goście oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum.

Czytaj więcej: Spotkanie autorskie „Bajgosie i limeryki”

Dzień Kobiet

Nikt nie ma chyba wątpliwości, że 8 marca to wyjątkowy dzień nie tylko w życiu każdej kobiety, ale również wszystkich mężczyzn, którzy muszą o tej dacie pamiętać. Z tejże okazji szkolny kabaret Ludzie inteligentni i ich skecze przygotował zabawną część artystyczną uświetnioną występami szkolnego zespołu instrumentalno – wokalnego.

Czytaj więcej: Dzień Kobiet

Wiosna wkoło!

   Tak długo na nią czekaliśmy... Nareszcie jest z nami! Wiosna – na to hasło każdemu pojawia się uśmiech na twarzy. Ciepły wietrzyk, poranny śpiew ptaków, dużo słońca, pąki na drzewach, pierwsze kwiaty, coraz więcej zieleni dookoła nas. Przyroda znów budzi się do życia!

   Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przywitali Pierwszy Dzień Wiosny w kolorowych i wiosennych strojach. Cała społeczność szkolna wyglądała zupełnie inaczej w tym wyjątkowym dniu, obowiązywały też troszkę inne zasady, nauczycieli i pracowników szkoły zastępowali bowiem uczniowie z klasy szóstej. Ze swoich ról wywiązali się perfekcyjnie.

Czytaj więcej: Wiosna wkoło!

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny

                                                                                                                       (Lech Kaczyński)

 W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski. Było to pierwsze tej rangi uhonorowanie żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego.Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński.

Czytaj więcej: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych