Wielkanoc - montaż słowno - muzyczny

   W dniu 16 kwietnia 2014 uczniowie klasy V zaprezentowali montaż słowno - muzyczny z okazji zbliżającego się Święta Wielkanocy. Cała społeczność szkolna miała możliwość zachwycenia się piękną "Balladą o Krzyżu", wzbudzającą w widzu zadumę nad tym jakże ważnym symbolu wiary. Również piosenki i wiersze o tematyce świątecznej wprowadziły nastrój skupienia i refleksji.

Czytaj więcej: Wielkanoc - montaż słowno - muzyczny

Przegląd Małych Form Teatralnych

   W dniu 15 kwietnia 2014r. odbył się w naszej szkole Przegląd Małych Form Teatralnych. Celem konkursu było propagowanie dydaktycznych i wychowawczych funkcji teatru, rozwijanie zainteresowań i teatralnych pasji młodych ludzi.

Czytaj więcej: Przegląd Małych Form Teatralnych

Dzień Promocji Zdrowia

   7 kwietnia 2014r. w ramach podsumowania programów antytytoniowych „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie” odbył się w naszej szkole Dzień Promocji Zdrowia.

Czytaj więcej: Dzień Promocji Zdrowia

Rekrutacja

Rekrutacja

do oddziału przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej w Sielcu           

 w roku szkolnym 2014/2015

W Szkole Podstawowej w Sielcu organizowany jest pięciogodzinny oddział przedszkolny,  z możliwością korzystania z posiłku.

W roku szkolnym 2014/2015 do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Sielcu przyjmowane są: 

Dzieci sześcioletnie:

  1. urodzone w II połowie  roku 2008 przyjmowane są z urzędu –  zameldowane w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z ewidencji ludności,
  2. dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany  do dyrektora szkoły.

 

Czytaj więcej: Rekrutacja

Wyjazdy na basen

   2 kwietnia 2014 r. (środa) już po raz czwarty grupa uczniów naszej szkoły (z klas I – VI) wraz z opiekunami uczestniczyła w wyjeździe na basen do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Chełmie. Są one możliwe dzięki życzliwości Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice, który udostępnia nam autokar.

Czytaj więcej: Wyjazdy na basen