MAMY LAUREATÓW!!!

  • Drukuj

14 maja 2020 r. odbyło się podsumowanie V Powiatowego Konkursu Czytelniczego zorganizowanego przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie. Uczniowie klasy VI pilnie pracowali już od listopada, pogłębiając swoją wiedzę o literaturze. Musieli zapoznać się z dość obszernymi pozycjami, takimi jak:

 1. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa;

2. Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi;

3. Bolesław Prus, Katarynka;

4. Biblia: stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym o siewcy, o talentach, o pannach roztropnych, o miłosiernym Samarytaninie;

5. Wybrane podania i legendy polskie, w tym o Lechu, o Piaście, o Kraku i Wandzie; Biały niedźwiedź;

6. Adam Bahdaj, Kapelusz za 100 tysięcy;

7. Andrzej Maleszka, Magiczne Drzewo (Czerwone krzesło). 

Robert Tarajko i Hubert Roman pracowali bardzo wytrwale, jednak obecna sytuacja nie pozwoliła na przeprowadzenie tradycyjnego konkursu, dlatego należało wykonać lapbooka, który zaprezentuje wiedzę i ukaże walory wszystkich książek.

Komisja w składzie:

-        Członek honorowy:  Pan Dariusz Kostecki - Wizytator KO w Chełmie,

-        Przewodnicząca: Pani Teresa Kozioł - Konsultant LSCDN Oddział w Chełmie,

-        Sekretarz: Pani Elżbieta Szewczyk - Kierownik Wydziału Inf.- Bibliograficznego BP w Chełmie,

-        Członek: Gabriela Porzyć - Konsultant LSCDN Centrala w Lublinie,

po analizie wszystkich prac przyznała naszym uczestnikom 3 miejsce!

 

Chłopcy musieli sprostać wielu kryteriom:

  1/ Zamieszczenie 7 lektur w treści lapbooka.

2/ Poprawność ortograficzna, stylistyczna, interpunkcyjna zamieszczanych tekstów.

3/ Zawartość merytoryczna przedstawianych tekstów i związanych z nimi różnych form wypowiedzi.

4/Zastosowanie urozmaiconych elementów.

5/ Treści pisane samodzielnie – ręcznie przez ucznia.

6/ Zastosowanie elementów graficznych, rysunkowych – jako uzupełnienie, upiększenie pracy (estetyka).

7/ Numeracja 14 elementów dotyczących lektur.

8/ Wykonanie zdjęć wewnętrznej strony lapbooka.

 

Dziękujemy Robertowi i Hubertowi za wielkie zaangażowanie, a rodzicom za motywowanie do  pracy!

Jeszcze raz gratulujemy sukcesu!

 

Opiekunem uczniów była pani Ewa Stańkowska.