Apel porządkowy i wręczenie nagród

7 października 2013r. w naszej szkole został przeprowadzony apel podczas, którego Pan dyrektor Roman Pawelec przypomniał uczniom zasady bezpiecznego spędzania czasu podczas przerw międzylekcyjnych oraz zachęcił uczniów do aktywnego uczestnictwa w kołach zainteresowań. Przedstawił również plan uroczystych obchodów Dnia Niepodległości w gminie Leśniowice, zapraszając wszystkich uczniów wraz z rodzicami. Niezwykle ważnym elementem apelu było poinformowanie uczniów o laureatach konkursu religijnego i literackiego oraz wręczenie im nagród.


Gminny konkurs literacki "Pisać każdy może" organizowany był przez Szkołę Podstawową w Teresinie i polegał na stworzeniu przez uczniów wiersza lub opowiadania własnego autorstwa.
W konkursie wzięli udział:
1. Małgorzata Popielnicka - kl. IV
2. Martyna Tywoniuk - kl. V
3. Daria Tywoniuk - kl V
4. Nikola Biziorek - kl. V
5. Szymon Korpul - kl. V
6. Weronik Wazelin - kl. VI
7. Julia Nowak - kl. Vi.
Laureatami w kategorii poezja:
II Miejsce - Karolina Malinowska - kl. VI
III Miejsce - Natalia Nowak - kl. V
Wyróżnienie w kategorii poezja:
Oliwia Nitrepska - kl. IV
Wyróżnienie w kategorii proza:
Monika Kozyra - kl. V
Konkurs religijny "Najpiękniejszy różaniec Maryjny" przeznaczony był dla uczniów klas 0-VI. Zadaniem uczniów było wykonanie różańca z wykorzystaniem różnorodnych, dowolnych materiałów.
W kategorii klas 0-III:
I miejsce - Patrycja Bednarska
II miejsce - Justyna Bondaruk i Agata Pawliczuk
III miejsce - Angelika Jołtuch i Damian Kozyra
W kategorii klas IV - VI
I miejsce - Mikołaj Pawliczuk
II miejsce Patryk Chyła
III miejsce - Oliwia Nitrepska i Karolina Malinowska.
Wyróżnienia otrzymali:
Karol Koszelny, Hubert Rejman, Julia Sieńko, Julia Nowak, Julia Pawliczuk, Sebastian Tukiendorf, Klaudia Mróz, Maksymilian Nowak.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy.