Święto Pieczonego Ziemniaka

W czwartek 17 października w naszej szkole odbyła się impreza sportowo – rekreacyjna „ Święto Pieczonego Ziemniaka”, korzystając z pięknej słonecznej pogody, wszyscy uczniowie oraz nauczyciele zgromadzili się na placu przed szkołą. Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Leśniowice Pan Wiesław Radzięciak, Sekretarz Urzędu Gminy Pani Joanna Jabłońska, Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Drogomirecki, Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego Pani Agnieszka Raczyńska, Kierownik Samorządowego Ośrodka Kultury Pani Monika Durko, Inspektor do spraw Oświaty Pani Justyna Oliwiak.

Słoneczna pogoda pozwoliła na przeprowadzenie na świeżym powietrzu konkurencji z ziemniakiem w roli głównej, między innymi: bieg z ziemniakiem na łyżce, skoki z ziemniakiem między kolanami, rzut ziemniakiem do celu.

Po doskonałej rywalizacji pomiędzy klasami nadszedł czas na degustację smakowitych ziemniaków oraz kiełbasek upieczonych w ognisku. Odbyły się również dwa mecze. W meczu piłki nożnej drużyna uczniów pokonała drużynę pracowników szkoły 6 : 3, królem strzelców został uczeń klasy szóstej Ernest Jonaszek. Natomiast  w meczu piłki siatkowej wygrała drużyna pracowników szkoły w setach 2 : 0.

Na zakończenie uczniowie otrzymali słodkie upominki. Z dobrym humorem oraz uśmiechem na twarzy zakończono obchody „Święta pieczonego ziemniaka”.

Tego dnia nikt nie wrócił do domu głodny. Oprócz upieczonych w ognisku ziemniaków, konsumowano także pieczone kiełbaski i chleb. Rodzice przygotowali słodkie ciasto. Warto dodać, że uczestnikom imprezy dopisała nie tylko aura, ale również humory!