VI GMINNY KONKURS „ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO”

23 maja w Szkole Podstawowej w Sielcu spotkali się miłośnicy historii. Okazją ku temu stał się VI Gminny Konkurs „Życie i działalność Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

 Celem historycznych zmagań było pogłębianie wiedzy o Józefie Piłsudskim oraz upowszechnianie jego wzorca osobowego jako wiernego Polaka, patrioty i męża stanu.

Konkurs został przeprowadzony w formie testu, składającego się z 30 zadań. Młodzi erudyci odpowiadali na pytania dotyczące biografii i działalności politycznej naszego wybitnego rodaka. Uczniowie ponadto musieli wykazać się znajomością miejsc i osób ukazanych na fotografiach.

Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac wyłoniła następujących laureatów:

  • I miejsce - Robert Tarajko – SP w Rakołupach,

  • II miejsce - Oliwia Gryciak - SP w Teresinie,

  • III miejsce - Cyprian Rudzki - SP w Teresinie,

  • IV miejsce - Oliwia Hałaj – SP Sielec.

Ponadto wyróżnienie otrzymali: Jakub Tomaszewski, Bartłomiej Dobosz i Adrian Zieliński.

Młodzi historycy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach oraz organizatora konkursu. Wręczyli je Pani Joanna Jabłońska – Wójt Gminy Leśniowice oraz Pan Piotr Janiuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sielcu.

Uczniów przygotowały panie: Katarzyna Kamińska, Katarzyna Lisowska oraz Edyta Tarajko – koordynatorka konkursu.