ZBIÓRKA KARMY DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Od stycznia 2019 roku z inicjatywy Koła Wolontariatu w naszej szkole przeprowadzono akcję związaną ze zbiórką karmy dla zwierząt.

Podjęliśmy szereg działań, aby osiągnąć zamierzony cel i zaangażować całą społeczność szkolną oraz rodziców.

 Akcja przebiegała w trzech etapach:

  1. Ogłosiliśmy zbiórkę zabawek, książek i przyborów szkolnych, którymi mogliśmy się podzielić z innymi. Wolontariusze wykonali plakaty i losy.

  2. Zorganizowaliśmy loterię fantową. Uczniowie chętnie przyłączyli się do wspólnego działania. Za pieniądze z loterii zakupiliśmy karmę.

  3. Przekazaliśmy 60 kg karmy suchej i puszkę karmy mokrej pani Monice Mazur, która dostarczyła ją do Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt w Chełmie.

Uczniów reprezentowała Julia Bajko z klasy VI.

W akcję zbierania zabawek oraz przygotowania losów i przeprowadzenia loterii zaangażowane były uczennice klasy IV: Małgorzata Kutniewska, Justyna Hulkiewicz, Karolina Pawliczuk i Julia Rogalska.

Działania spotkały się z ogromnym odzewem. Okazało się, że uczniom nie jest obojętny los bezdomnych zwierząt.

Pomoc niechcianym zwierzętom jest jedną z najprostszych, w jaką mogą włączyć się dzieci. Mogą mieć satysfakcję i poczucie, że coś zależy od nich, że choć chwilowa poprawa warunków ma znaczenie. Dlatego dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom, którzy pokazali, że dzielenie się tym, co mamy, to dobry nawyk.