VIII KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W II LO W CHEŁMIE

Dnia 26 marca 2019 roku 40 uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z Chełma i okolic po raz ósmy wzięło udział w powiatowym konkursie języka angielskiego w II LO w Chełmie. Do zmagań przystąpiły osoby, które zostały wytypowane przez nauczycieli języka angielskiego w poszczególnych szkołach. Test konkursowy składał się z trzech części: rozumienia ze słuchu, rozumienia teksu pisanego i gramatyki, czyli znajomości środków językowych. Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom znajomości języka angielskiego. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy VIII - Piotr Wieleba.

 Opiekunem była pani Ewa Radzięciak – Kowalczuk.