ZDROWIE NA TALERZU

  • Drukuj

4 grudnia 2018 r. przedstawiciele naszej szkoły - Patrycja Bednarska i Bartek Tarasiuk z klasy VII udali się do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, aby wziąć udział w konkursie poświęconym znajomości zasad zdrowego odżywiania oraz wiedzy na temat żywności oraz chorób dietozależnych.

 Hasło przewodnie konkursu brzmiało: „Zdrowie na talerzu”, a cele jakie mu towarzyszyły to: popularyzacja wiedzy o zdrowym odżywianiu wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki żywieniowej, wzbudzenie zainteresowania zawodami z branży gastronomicznej, integracja uczniów szkół podstawowych z uczniami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, a także konfrontacja wiedzy związanej z żywnością i zasadami zdrowego odżywiania uczniów z różnych szkół.

Z zaproszenia, oprócz naszych młodych kucharzy, skorzystało aż 12 drużyn z 9 szkół: z Krasnegostawu, Skierbieszowa, Siennicy Nadolnej, Siennicy Różanej, Orłowa Drewnianego, Krupego, Izbicy oraz Żółkiewki.

Przed rozpoczęciem zmagań konkursowych wszyscy wysłuchali ciekawej prelekcji na temat składników żywności oraz zasad racjonalnego odżywiania, którą przygotowała Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krasnymstawie Pani Monika Brzyszko.

Po wykładzie uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu, który sprawdził stan wiedzy na temat żywności, zasad zdrowego odżywiania oraz chorób dietozależnych. Następnie w pracowni gastronomicznej odbyła się dalsza część zmagań konkursowych. Uczestnicy, korzystając z dostępnych surowców, komponowali zdrowe śniadanie, by później przed komisją konkursową opowiedzieć o swoim zestawie, uzasadniając dobór surowców. Po podsumowaniu wyników jury wyłoniono zwycięzców: I miejsce zdobyła drużyna ze Skierbieszowa, II miejsce wywalczyła drużyna z Krupego, III miejsce zajęli uczniowie z Orłowa Drewnianego. Uczniowie naszej szkoły zajęli honorowe IV miejsce.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz pamiątki od sponsorów.