ŚLUBOWANIA NADSZEDŁ CZAS!

Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem zarówno dla dzieci, jak i dla ich rodziców. Poznają nowe środowisko, kolegów i nauczycieli.
11 października 2018 r. Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Sielcu przeżywali niezwykłą uroczystość –Ślubowanie.

 To bardzo ważny dzień w życiu każdego ucznia. Podczas apelu towarzyszyli dzieciom rodzice, zaproszeni goście: Wójt Gminy Leśniowice – pan Wiesław Radzięciak, Prezes LSOS – pani Agnieszka Raczyńska, Pan Stefan Prokop – Przewodniczący Rady Gminy, pani Jolanta Harmata– Przewodnicząca Rady Rodziców, koledzy ze starszych klas, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

Dzieci z klasy pierwszej przedstawiły przygotowany pod kierunkiem pani Alicji Sędłak program artystyczny pt. ,,Ślubowania nadszedł czas”. Pierwszaki z przejęciem recytowały wiersze i śpiewały piosenkę ,,Ślubowanie”.

Po części artystycznej z powagą złożyli ślubowanie, którego treść odczytała wychowawczyni klasy pierwszej.

Następnie pan dyrektor Piotr Janiuk wielkim ołówkiem pasował Pierwszaków na uczniów Szkoły Podstawowej w Sielcu. Każdy otrzymał pamiątkowy dyplom oraz legitymację oraz niezwykłe upominki od przybyłych gości i poszczególnych klas.

Na zakończenie miłego i pełnego wrażeń dnia, rodzice przygotowali dzieciom słodki poczęstunek.