WYBORY DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

3 października 2018 r. przeprowadziliśmy wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Były poprzedzone kampanią wyborczą, a korytarz zdobiły plakaty z programem na najbliższy rok, zachęcające do oddania głosu.

 Spośród 7 kandydatek najwięcej głosów zdobyła Amelia Nitrepska z klasy V i to właśnie ona będzie pełniła zaszczytną funkcję przewodniczącej, jej zastępczynią została Agata Pawliczuk z klasy VI. Oprócz nich w skład zarządu weszły Magda Koszelna z klasy V i Weronika Staniuk z klasy VII.

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała Komisja Wyborcza w składzie: Sebastian Tukiendorf (kl. VII), Julia Pawliczuk, Natalia Szkamruk (kl. V) i Małgorzata Kutniewska (kl. IV).

Liczymy, że wszyscy uczniowie naszej szkoły włączą się w prace Samorządu! Pamiętajcie, że każdy jest jego częścią!

W roku szkolnym 2017/2018 pieczę nad SU sprawują panie Ewa Stańkowska, Agnieszka Szpejda i Edyta Tarajko.