FINAŁ AKCJI „GÓRA GROSZA”

  • Drukuj

Jeden grosz znaczy niewiele,

ale „Góra Grosza” jest największa na świecie.

 DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy włączyli się w XV edycję akcji „Góra Grosza”, prowadzonej w Szkole Podstawowej w Sielcu w dniach od 21 listopada do 5 grudnia 2014 r. przez Samorząd Uczniowski!

 To właśnie dzięki Waszym zalegającym w portfelu grosikom, przekazanym do naszej puszki, uzbieraliśmy NASZĄ NAJWIĘKSZĄ NA ŚWIECIE GÓRĘ GROSZA.

Po zliczeniu monet okazało się, że mamy prawie 200 zł!

W tym roku zbieraliśmy fundusze na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.