NASZA PAULINKA WYRÓŻNIONA!

Praca plastyczna uczennicy Paulinki Porzuc z klasy VI otrzymała wyróżnienie na Wojewódzkim Konkursie Plastycznym, który odbył się 14 października 2014 r. Jego tematyka to: „Mój Nauczyciel i jego praca”. Został zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu.

 W dniu 10 grudnia 2014 r. Pan Roman Pawelec Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sielcu w obecności całej społeczności szkolnej wręczył naszej młodej Artystce przyznaną jej nagrodę.

Cieszymy się i jesteśmy dumni, że talent Paulinki został doceniony!

Opiekunem uczennicy była Pani Alicja Sędłak.