RATUJEMY!

Każdy człowiek, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie drugiego człowieka, powinien nieustannie zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka spoczywa na nim. Odpowiedzialność jest tym większa, im młodszy jest podopieczny.

W myśl tych słów uczestnicy Koła Promującego Zdrowie w ramach programu „Zdrowie na piątkę” przeszli krótki kurs udzielania pomocy przedmedycznej.

 Dzieci podczas zajęć miały okazję dowiedzieć się, jak prawidłowo wzywać pomoc do osoby poszkodowanej, przećwiczyć na fantomie resuscytację krążeniowo-oddechową, nauczyć się, jak ułożyć osobę poszkodowaną „w pozycji bezpiecznej”. Młodzi słuchacze zapoznali się również z czynnościami, które należy wykonać podczas omdlenia, krwotoku z nosa oraz ze sposobami opatrywania ran.

Uczniowie z dużym entuzjazmem i zaangażowaniem wcielili się w ratowników.

Zajęcia przeprowadziła Pani Agnieszka Szpejda.