Przegląd Małych Form Teatralnych

   W dniu 15 kwietnia 2014r. odbył się w naszej szkole Przegląd Małych Form Teatralnych. Celem konkursu było propagowanie dydaktycznych i wychowawczych funkcji teatru, rozwijanie zainteresowań i teatralnych pasji młodych ludzi.

 

   Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Leśniowice. Ich zadaniem było przygotowanie inscenizacji o dowolnej tematyce i formie, mógł to być teatr dramatyczny, muzyczny, monodram, pantomima, kabaret bądź sceny rodzajowe.  Czas przedstawienia nie mógł być dłuższy niż 20 minut, a w grupie nie mogło wystąpić więcej niż 8 uczniów.

            Młodzi aktorzy wykazali się ogromnym zaangażowaniem i talentem. Dbałość o szczegóły, scenografię, umiejętność wcielania się w rolę wzbudzały w widowni podziw, wzruszenie bądź radość.

            Natomiast ocenie podlegały:

- dobór repertuaru,

- pomysł inscenizacyjny,

- scenografię, kostiumy, muzykę,

- grę aktorską,

- ogólne wrażenie artystyczne.

 

     Komisja konkursowa w składzie

Pani Agnieszka Rosochacka,

Pani Bożena Czerniej,

Ks. Kamil Zaborek,

Pan Kornel Matczuk

    po intensywnych obradach zdecydowała przyznać pierwsze miejsce w kategorii klas IV - VI Szkole Podstawowej w Teresinie. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Rakołupach,  trzecie przypadło Szkole Podstawowej w Sielcu, a czwarte Szkole Podstawowej w Leśniowicach. W kategorii klas I - III pierwsze miejsce zajęła  Szkoła Podstawowa w Rakołupach.

     Komisja przyznała również nagrody indywidualne dla szczególnie wyróżniającego się aktora lub aktorki. Najlepszym aktorem Przeglądu Małych Form Teatralnych roku 2014 został  Łukasz Gęsior uczeń Szkoły Podstawowej w Teresinie. Natomiast najlepszą aktorką została Martyna Ławicka uczennica Szkoły Podstawowej w Sielcu. Komisja postanowiła przyznać szczególne wyróżnienie w tej kategorii uczennicy Szkoły Podstawowej w Rakołuach - Klaudii Stećko.

     Młodym aktorom serdecznie gratulujemy, a ich opiekunom dziękujemy za współpracę i trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursu. Szczególne podziękowania kierujemy również w stronę Komisji Konkursowej.

      Mamy nadzieję, że konkurs organizowany przez naszą szkołę na stałe zagości w kalendarzu uroczystości gminnych i w równie licznym gronie spotkamy się w kolejnej edycji Przeglądu Małych Form Teatralnych.