Sprawdzian szóstoklasistów już za nami...

1 kwietnia 2014 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Sielcu punktualnie o godzinie 9.00 rozpoczęli zmagania ze sprawdzianem szóstoklasisty. Pisało go 21 osób.

Trwał tylko 60 minut. W tym czasie uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania zawarte w teście, zdecydowana większość z nich dotyczyła języka polskiego i matematyki. Maksymalna ilość punktów do uzyskania to 40.

Chociaż nie zauważyliśmy zewnętrznych oznak zdenerwowania u szóstoklasistów, to było dla nich niewątpliwie ogromne przeżycie. To pierwszy tak trudny egzamin w ich życiu. Uczniowie pisali bardzo dużo próbnych sprawdzianów, materiał powtarzali także na zajęciach dodatkowych i dydaktyczno-wyrównawczych, co dodało im dzisiaj więcej pewności siebie.

Dzień wcześniej wspólnie z rodzicami i gronem pedagogicznym uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez Księdza Wikariusza Kamila Zaborka w ich intencji.

Wszyscy ze zniecierpliwieniem czekali na pierwsze opinie i wrażenia tuż po zakończeniu testu. Uczniowie zgodnie twierdzili, że podczas przygotowań do tego ważnego sprawdzianu, mieli okazję rozwiązywać trudniejsze. Czekamy zatem na wyniki!