Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny

                                                                                                                       (Lech Kaczyński)

 W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski. Było to pierwsze tej rangi uhonorowanie żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego.Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński.

      W tym roku po raz pierwszy społeczność naszej szkoły włączyła się w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 3 marca 2014 r. gościliśmy w naszych murach Pana Marka Franczaka, syna ostatniego poległego w boju partyzanta podziemia poakowskiego na terenie Polski. Po zakończeniu II wojny światowej, Józef Franczak (pseudonim „Lalek”) nie złożył broni, miał wtedy 27 lat, a kolejne 18 spędził ukrywając się. „Lalek” był ostatnim z żołnierzy wyklętych.

 17 marca 2008 r. prezydent Lech Kaczyński nadał pośmiertnie Józefowi Franczakowi Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

 Uczniowie z wielką uwagą i skupieniem słuchali opowieści Gościa, chętnie zadawali mu pytania dotyczące jego ojca oraz dzieciństwa.

 Na zakończenie Pan Dyrektor Roman Pawelec podziękował za to niecodzienne spotkanie i lekcję żywej historii. Swoją wdzięczność wyrazili również uczniowie i wręczyli Panu Markowi kwiaty. Ten dzień na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci i z pewnością zainspiruje do przyjęcia patriotycznej postawy i działania na rzecz wspólnego dobra.

 Mamy nadzieję, że obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych"  już na stałe wpiszą się w tradycję naszej szkoły.